Vihteräviesti 1/2022

Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!

Jälleen kerran vuosi aloitettiin pandemian sävyttämänä. Toistaiseksi ryhmät ovat päässeet kokoontumaan ja toivotaan, että näin päästään tekemään myös jatkossa. Kokoukset jatkuvat ryhmänjohtajien ohjeistamalla tavalla, pääasiassa ulkoilupainotteisesti. Säänmukainen pukeutuminen, sekä lämmin mehu mukana eväänä ovat suositeltavia käytäntöjä kaikille ikäkausille.

Helmikuulle suunnitellun talviriehan tilannetta joudumme jännittämään vielä hetken, mutta toivotaan, että se ja muut keväälle suunnitellut tapahtumat voidaan järjestää. Ajantasaiset tiedot lippukunnan tapahtumista löydät kotisivun tapahtumakalenterista.

Uusia partiolaisia silmällä pitäen koottu Uuden jäsenen ohje on päivitetty ja se löytyy lippukunnan tämän viestin liitteenä (Uudenjasenenohje), sekä lippukunnan nettisivuilta. Ohjeeseen on koottu tärkeää tietoa partioharrastuksesta ja lippukunnan käytänteistä. Eikä päivitettyyn ohjeeseen tutustumisesta ole haittaa vanhemmillekaan jäsenille.

Viestin sisältö

Vihterän hallitus 2022 ja muut pestit

Vihterän yhteystiedot

Mukaan lippukunnan toimintaan

Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi

Tärkeää tietoa jäsenmaksuista

Tukea partioharrastuksen kuluihin

Vihterän toivekysely

Uudet ja lopettavat jäsenet

Tietosuoja partiossa

Vihterä netissä ja somessa

Lähde mukaan suurleirille eli Finnjamboree Kajolle!

Tapahtumakalenteri

Vihterän hallitus 2022 ja muut pestit

Vihterän hallituksen pesteissä on tapahtunut vuoden alusta hieman muutoksia. Tässä kaikki tämänhetkiset pestit. 

Johtokolmikko:

Lippukunnanjohtaja: Lotta-Liina ”Lottis” Peltonen (lippukuntavihtera@gmail.com/ 046 8979733/ 045 2334550)

Ohjelmajohtaja: Minnamaija ”Minsku” Örnberg (minnamaija@gmail.com)

Pestijohtaja: Mari Virtanen (marijovirtanen@gmail.com)

Apulaislippukunnanjohtaja & rahastonhoitaja: Jesse Lindholm (jesse.lindholm@partio.fi)

Sihteeri: Tomi Virtanen

Ikäkausivastaavat:

Seikkailijat: Annika Heikkinen

Tarpojat: Elli Reinikainen

Tiedotteet, viestintä ja some: Elli Reinikainen, Sinitalvikki Välimäki, Paula Puska ja Mari Virtanen. 

Turva-aikuinen: Jukka Kosonen

Kämppävaraukset: Tomi Virtanen

Vihterän hallituksen ulkopuoliset pestit:

Merkkisalkunhoitaja: Maija ”Mai” Huitu

Kolovastaavat: Saana Saukkola ja Melinda Nelimarkka

Jäsenrekisterinhoitaja Mari Svahn (mari.svahn@netti.fi, 0505901914)

Avoimiksi pesteiksi jäivät sudenpentujen, samoajien ja vaeltajien ikäkausivastaavat, aikuisvastaava, sekä kämppävouti. Jos jokin pesteistä herättää mielenkiintosi, ota rohkeasti yhteyttä pestijohtajaan (marijovirtanen@gmail.com).

Vihterän yhteystiedot

Sähköposti: lippukuntavihtera@gmail.com 

Puhelinnumero: 046 897 9733 (vaihtunut 17.9.2021)

Sahköposteihin vastaa lippukunnanjohtaja tai ohjelmajohtaja ja puhelimeen lippukunnanjohtaja.

Jäsenrekisteriin ja Asiointipalveluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Mari Svahniin (yhteystiedot yllä). Asiointipalvelun ohjeet löydät täältä: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/partion-asiointipalvelu/

Mukaan lippukunnan toimintaan

Vihterän toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Tarvitsemme apuja tapahtumiin ja toiminnan pyörittämiseen. Lippukunnan apuna voi toimia monin eri tavoin: viikkotoiminnassa ryhmänjohtajana tai ryhmänjohtajan apulaisena, tapahtumissa, projekteissa, hallinnossa, kämppien ylläpidossa jne. Käy kertomassa sähköisen lomakkeen avulla, missä voisit auttaa. Yhdessä tekemällä pienistäkin tehtävistä syntyy suurempaa: https://forms.gle/hPCbMomJg22A7bGo6 

Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi!

Etsimme lisää aikuisia ryhmänjohtajiksi, jonossa on tällä hetkellä noin 40 innokasta lasta. Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvitse olla, sillä valmista materiaalia, koulutusta ja tukea on tarjolla. Aikaa ryhmänjohtamiseen menee noin 1,5-2 tuntia viikoittain (kokous sekä sen suunnittelu), sekä ryhmän/lippukunnan retket (noin 2-3 päivää kaudessa) ja lippukunnan johtajistotapaamiset/ suunnittelukokoukset (noin 2-4 tuntia/kk). Lisätietoja ryhmänjohtamisesta saat pestijohtajalta (marijovirtanen@gmail.com).

Tärkeää tietoa jäsenmaksuista

Uusi jäsen voi kokeilla partioharrastusta maksutta kolme kertaa (kolme ensimmäistä kokousta), jonka jälkeen jäsenmaksu pitää maksaa. Mikäli kolmen kerran jälkeen ei haluakaan jatkaa partiossa, tulee siitä ilmoittaa viiveettä sähköpostilla (lippukuntavihtera@gmail.com) ohjelmajohtaja Minskulle, jolloin jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta. 

Lisätietoa jäsenmaksusta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Tukea partioharrastuksen kuluihin

Lippukunta tukee vähävaraisia jäseniä mm. myöntämällä vapautuksia lippukunnan tapahtumien osallistumismaksuista. Vapautusta osallistumismaksuista voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse rahastonhoitajalta (jesse.lindholm@partio.fi). Lippukunnan hallitus käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. 

Vapautusta partion jäsenmaksusta voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista tulee anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen lippukunta kuuluu. Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Asiointipalveluun (PartioID). Ohjeen jäsenmaksuvapautuksesta löydät myös tämän viestin liitteenä (jasenmaksuvapautuksenhakeminen).

Vihterällä on näiden lisäksi parhaillaan käynnissä kampanja, jossa on jaossa kaksi retkeilyvarustepakettia niitä tarvitseville jäsenillemme. Aiheesta on lähetetty erillinen viesti 20.1.2022 sähköpostitse. Tiedustelut ja hakemukset varustepaketeista voi lähettää lippukunnan rahastonhoitajan sähköpostiin jesse.lindholm@partio.fi.

Vihterän toivekysely

Vihterän tavoitteena on järjestää maailman parasta partiotoimintaa jäsenilleen. Haluammekin kuulla mielipiteesi, miten toimintaamme tulisi kehittää ja mitä juuri sinä haluat tehdä partiossa.

Tähän kyselyyn voivat vastata niin ryhmäläiset, johtajat kuin huoltajatkin. Myös sekä lapsi että huoltaja voivat molemmat vastata kyselyyn. Täytättehän silloin omat lomakkeet. Vastaa kyselyyn: https://forms.gle/KY33hMSSBBZqLpbn7 

Uudet ja lopettavat jäsenet

Jos ja kun kaverisi haluaa tulla mukaan partiotoimintaan (lapsi tai aikuinen), ohjaa hänet osoitteeseen https://vihtera.fi/mukaan-toimintaan/ Sieltä löytyy linkki, jonka kautta voi ilmoittautua jonoon. Seuraava uusi ryhmä aloittaa heti kun saamme ryhmälle vetäjät. 

Jos lapsi/nuori lopettaa partion, on huoltajan velvollisuus ilmoittaa asiasta ryhmänjohtajalle, joka ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle. Näin lapsi/nuori voidaan poistaa jäsenrekisteristä ja paikka vapautuu seuraavalle jonottajalle. 

Tietosuoja partiossa

Vihterän henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiseloste löytyy:  https://vihtera.fi/jasenille/henkilotietojen-kasittely-vihterassa/

Vihterä netissä ja somessa

Vihterän toimintaa, sekä ajankohtaista viestintää voi myös seurata:

Lippukunnan nettisivuilta: http://vihtera.fi/

Facebookista: https://www.facebook.com/vihtera/?fref=ts 

Instagramissa: https://www.instagram.com/partiolippukunta_vihtera/

Lähde mukaan suurleirille eli Finnjamboree Kajolle!

Vuoden 2022 suurleiri Kajo on Suomen Partiolaisten järjestämä ja järjestyksessään kahdeksas suurleiri. Kajo kerää Evon metsiin tuhansia partiolaisia ympäri maailman. Kajon telttakaupunki kohoaa Evon leirialueelle lähelle Hämeenlinnaa 15.-23.7.2022 .

Kajon varsinaista kohderyhmää ovat ikäkaudet tarpojista ylöspäin (tarpoja, samoaja, vaeltaja, aikuinen), mutta myös nuoremmat voivat osallistua leirille vanhempiensa seurassa. Leirille voivat osallistua, myös syksyllä 2022 tarpojiin siirtyvät seikkailijat. 

Suomen Partiolaisten hallituksen linjauksen mukaisesti Finnjamboree Kajolla tullaan kysymään koronapassi kaikilta yli 16-vuotiailta, mikäli asia on ajankohtainen leirin järjestämis aikaan ja lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin kysymisen.

Kajolle ilmoittaudutaan Partio jäsenrekisteri Kuksassa tämän linkin kautta 2.2. mennessä, pitää siis toimia nopeasti! https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=32171. Linkki löytyy myös Kajon

nettisivuilta.

Lisätietoa Kajosta ja ilmoittautumisesta löydät: https://kajo2022.fi tai voit myös olla yhteydessä lippukuntamme Kajariin eli Kajo-yhteyshenkilöön Mariin (marijovirtanen@gmail.com).

Nuoremmille ikäkausille (sudenpennut ja seikkailijat), jotka eivät pääse osallistumaan Kajolle, järjestetään oma kesäretki 1.-3.7. Palolammin leirialueella Lopella.

Tapahtumakalenteri

Ilmoittaudu tapahtumiin aina ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumista varten tarvitset Asiointipalvelun tunnukset (PartioID). 


Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/ 

Vihterän kevään ja kesän tapahtumat

13.2. Talvirieha, Vihdin Kirkonkylä (toteutuminen vielä epävarmaa, seuraa tiedotusta)

13.3.  Vihterän kevätkokous ja Johtajiston päivä klo 14-18, Nummela

VKO 6-7 Johtajaneuvostot

9.-10.4. EA-kurssi (siirretty maaliskuulta)

15.-18.4. Samoajien ja Vaeltajien Pääsiäisretki, Repovesi

VKO 15 Johtajaneuvostot

VKO 16 Partioviikko

21.4. Yrjönpäivänjuhla, Vihdin Kirkonkylä, Birgitan kirkon rauniot klo 18-20

VKO 20-21 Johtajaneuvostot

18.5. Ikäkausien kevätkisat

VKO 21 Kevään viimeiset kokoukset

9.-16.6. Ulkomaanmatka Sveitsiin

1.-3.7. Sudenpentujen ja Seikkailijoiden kesäretki, Palolammi, Loppi

15.-23.7. Finnjamboree Kajo, Evo, Hämeenlinna