Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyilmoitus Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 art. 13. ja 14. mukaisesti. 1 Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä on Partiolippukunta Vihterä ry (y-tunnus 1018804-3). lippukuntavihtera@gmail.com 2 Henkilötietojen käsittely Käsittelemme sinulta saamiamme tietoja, jotka olet antanut meille liittyessäsi jäseneksemme / ilmoittaessasi huollettavasi jäseneksemme, ilmoittautuessasi tapahtumaan tai jättäessäsi tiedot jäsenkyselyyn. Käsittelemme henkilötietojasi partiotoiminnan ja tähän liittyvien tapahtumien järjestämiseen , ja näiden markkinointiin. Käsittelemme henkilötietojasi perustuen
  • käsittelylle nimenomaisesti antamaasi suostumukseen
  • käsittelyn tarpeellisuuteen [jäsen-/vapaaehtoistoiminta] sopimuksesi käytäntöön panemiseksi (mm. tapahtumien ja tilaisuuksien, koulutusten järjestäminen)
  • käsittelyn tarpeellisuuteen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (Yhdistyslain 26.5.1989/503  11 § määräämien tietojen osalta ).
3 Tietojen vastaanottajat Tietosi voidaan tarvittaessa toimittaa viranomaisille ja muille partiotoimijoille, kuten kattojärjestöllemme Suomen Partiolaisille, sekä tapahtumien järjestäjille. Tietojasi ei siirretä EU:n ulkopuolelle. 4 Tietojen säilytysaika Säilytämme tietojasi niin kauan, kuin se on edellä kuvattuihin käsittelytarkoituksiin tarpeen. Ryhmien jäsenlistat toimintakausi+2kk, tapahtumien osallistujalistat 2kk tapahtuman jälkeen, jäsenrekisteritiedot 2 vuotta jäsenyyden päättymisestä, kirjanpito- ja hallinnonmateriaalit voimassa olevan läinsäädännön vaatimusten mukaan. Tarpeellisuus arvioidaan vuosittain. Henkilötietoja voidaan, joko kokonaan tai osittain, säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli meillä on säilyttämiseen laissa, kuten kirjanpitolaissa, säädetty peruste tai mikäli henkilötietojen pidemmälle säilyttämiselle on jokin muu oikeutettu peruste. Tällaisissa tapauksissa henkilötietosi tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. Arvioimme henkilötietojesi tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin säännöllisesti. 5 Oikeutesi rekisteröitynä Sinulla on oikeus pyytää:
  • pääsyä henkilötietoihisi sekä vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  • henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; ja
  • saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Huomioithan, että tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin. Mikäli katsot tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuiksi, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuojavirastolle). Laadittu 12.8.2018