Partioon voi liittyä kuka tahansa vauvasta vaariin. Kaikille viidelle ikäkaudelle, sekä perhepartiolaisille ja aikuisille, löytyy partiosta mielekästä tekemistä!

Vihterällä on partiokolot eli kokoustilat Nummelassa ja Vihdin Kirkonkylällä. Näiden tilojen lisäksi lippukunnalla on käytössä kaksi partiokämppää Vihdin Moksissa.

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, joka usein on rekisteröitynyt yhdistys. Lippukunnan sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea ja tekemällä voi oppia lisää. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki, ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan.

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeampaan.

Partiotoiminta on vapaaehtoista yhdistystoimintaa. Se on lasten ja nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme partiopiiri on Uudenmaan Partiopiiri ry, johon kuuluvissa lippukunnissa toimii yhteensä yli 5 000 partiolaista. Lippukunnan ohella sekä piiri että keskusjärjestö Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat osallistua jäsenmaksun maksettuaan.

Ryhmät

Toiminnassa kevätkaudella 2024:

IkäkausiNimiKokouspaikkaPäivä
Sudenpentu (7-9 v)EtsiväsammakotNummelatorstai
Sudenpentu (7-9 v)Puuhailevat pöllötNummelakeskiviikko
Seikkailija (10-12 v)MehukatitNummelatiistai
Seikkailija (10-13 v)Lentävät RöllihamsteritNummelakeskiviikko
Seikkailija (10-12 v)Uljaat HuskytKirkonkyläkeskiviikko
Tarpoja (13-14 v)Lehtävät LehmätNummelamaanantai
Tarpoja (12-14 v)MerihämiksetNummelamaanantai
Tarpoja (12-14) v)VesinokkaeläimetNummelamaanantai
Samoaja (15-17 v)Maatuneet SorsatNummelatorstai
Samoaja (15-17 v)JääilveksetNummelakeskiviikko
Samoaja (15-17 v)Kiiltävät komeetatNummelatorstai
Samoaja (15-17 v)Laiskat tatitKirkonkylävaihtelee
Vaeltaja (18-22 v)Smetanaetanatvaihteleevaihtelee
Vaeltaja (18-22 v)Suolasillitvaihteleevaihtelee
PerhepartioKarhunpennutNummelavaihtelee
PerhepartioPikkupuputKirkonkylävaihtelee
Aikuiset (yli 22 v)Kuukkelitvaihteleevaihtelee

Mitä partiossa tehdään?

Luonnossa liikkumisella ja siellä toimimisella on hyvin suuri rooli partiossa. Pelkkää retkeilyä partio ei kuitenkaan ole, vaan mukaan mahtuu niin käden-, kuin mielenkin taitoja. Iän myötä vastuu omasta ja omasta toimista kasvaa ja samalla myös oaman vartion toiminnasta vastuu siirtyy yhä enemmän partiiolaiselle itselleen. Partiotoiminta jakautuu ikäkausien mukaan sudenpentuihin, seikkailijoihin, tarpojiin, samoajiin ja vaeltajiin.

Lippukuntamme koostuu näistä ikäkausista. Jokaista ikäkautta tarvitaan tasapainoiseen toimintaan. Vaikka viikottaiset kokoontumiset tapahtuvat pienemmissä ryhmissä (eli vartiissa), kesäleirit, kilpailut sekä juhlapäivät kokoavat usein koko lippukunnan yhteen. Lippukunnassa kaikki ovat tasa-arvoisia, eikä ketään jätetä yksin. Apua saa aina, etenkin kun sitä hoksaa pyytää.

Partiossa:

  • retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä, Suomessa ja ulkomailla
  • yövytään teltassa tai kämpässä, kesällä ja talvella
  • osallistutaan erilaisille leireille
  • leikitään ja lauletaan kavereiden kanssa
  • opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
  • päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta

Partiosanastoa

Lippukunta
Lippukunta on partion paikallisyhdistys, johon laumat, joukkueet ja vartiot kuuluvat. Lippukuntamme nimi on Vihterä. Yhdistyksen virallinen nimi on Partiolippukunta Vihterä ry.
Kolo
Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. Lippukuntamme kolot sijaitsevat Vihdin kirkokylän seurakuntatalolla sekä Nummelan Seurakuntakeskuksella.
Koloilta
Ryhmän viikoittainen, yleensä arki-iltana pidettävä kokoontuminen. Koloilta pidetään kololla tai sen läheisyydessä, jollei ryhmänjohtaja toisin ole ilmoittanut.
Sudenpentu
7–9-vuotias partiolainen. Sudenpentujen toimintaan kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Koloilloissaan sudenpennut oppivat monipuolisen tekemisen kautta muun muassa ensiavun antamista, nuotion sytyttämistä sekä luonnossa liikkumista. Sudenpennut osallistuvat viikoittaisten koloiltojen lisäksi retkille, leireille, kisoihin ja muihin partiotapahtumiin.
Lauma
7–9-vuotiaitten partiolaisten ryhmä, jossa on yleensä 8–12 sudenpentua. Laumaa johtaa yleensä kaksi täysi-ikäistä akelaa, lisäksi ryhmänohjaajakoulutusessa olevia nuoria voi toimia lauman apujohtajina.
Akela
Sudenpentulauman johtaja, yli 18-vuotias partiolainen. Vihterässä akelana toimiville järjestetään mahdollisuus osallistua SP:n järjestämään koulutukseen, jolloin pestistä saa enemmän irti ja samalla tutustuu oman alueen muihin johtajiin, joilta saa myös vertaistuke johtajuuteen.
Seikkailiija
10–12-vuotias partiolainen. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja, osallistuvat partiotaitokisoihin ja retkeilevät paljon. Seikkailijoille tulee tutuksi niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin.
Joukkue
10–12-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10–15 seikkailijaa. Joukkuetta johtaa yleensä kaksi sampoa.
Sampo
Seikkailijajoukkueen johtaja, yli 18-vuotias partiolainen. Vihterässä sampona toimiville järjestetään mahdollisuus osallistua SP:n järjestämään koulutukseen, jolloin pestistä saa enemmän irti ja samalla tutustuu oman alueen muihin johtajiin, joilta saa myös vertaistuke johtajuuteen.
Tarpoja
12–15-vuotias partiolainen. Tarpojien kaikessa tekemisessä korostuu yhdessä kavereiden kanssa tekeminen, oma kehittyminen ja elämykset.
Tarpojavartio
12–15-vuotiaiden ryhmä, johon kuuluu 4–12 tarpojaa. Vartiota johtaa yleensä kaksi nuorta tarpojavartionjohtajaa, joita ohjaa täysi-ikäinen luotsi.
Tarpojavartionjohtaja
15–17-vuotias johtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen luotsin tuella. Ryhmänohjaajakoulutuksella tuetaan nuoren johtajan omaa kasvua johtajuuteen.
Samoaja
15–17-vuotias partiolainen. Samoajilla on myös omaa toimintaa, mutta olennaisena osana ikävaihetta on johtamisharjoittelu.
Samoajavartio
15–17-vuotiaiden ryhmä. Vartio kokoontuu muutaman kerran kuussa ja tekee lisäksi retkiä ja osallistuu tapahtumiin. Vartiota johtaa samanikäinen tai hieman vanhempi samoajavartionjohtaja, jota ohjaa täysi-ikäinen luotsi.
Samoajavartionjohtaja
15–17-vuotias vertaisjohtaja, joka vastaa ryhmän toiminnasta aikuisen luotsin tuella. Ryhmänohjaajakoulutuksella tuetaan nuoren johtajan omaa kasvua johtajuuteen.
Vaeltaja
18–22-vuotias partiolainen. Vaeltajien toiminnan painopisteenä on henkilökohtainen kasvu ja yhä vastuullisempiin tehtäviin siirtyminen.
Vaeltajavartio
18–22-vuotiaiden ryhmä, joka kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Vartiota johtaa samanikäinen tai hieman vanhempi vaeltajavartionjohtaja, jota ohjaa täysi-ikäinen luotsi.
Vaeltajavartionjohtaja
18–22-vuotias vertaisjohtaja, joka suunnittelee ja johtaa vartion toimintaa.
Luotsi
Tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartion toiminnasta vastaava täysi-ikäinen partiolainen, joka tukee ja ohjaa nuoria vartionjohtajia. Toimii siis ideapankkina tukena ja turvana nuorille johtajille.
Perhepartio
Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun 2018 kokouksessaan perhepartion partion toimintamuodoksi. Perhepartiotoimintaa järjestää aina lippukunta. Vihterässä toimintakaudella 2024 on mukana 2 perhepartioryhmää: Karhunpennut Nummelassa ja Pikkupuput Kirkonkylässä.
Perhepartiossa aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi seikkailevat yhdessä partiotoimintaan samalla tutustuen. Perhepartio on helppo, elämyksellinen ja yhteisöllinen tapa tutustua partioon. Perhepartion aikuiset sopivat keskenään missä ja miten kokoukset järjestetään. Perhepartiojohtajalla on mahdollisuus kouluttautua pestiinsä SP:n järjestämällä kurssilla.
Aikuinen
Partio-ohjelmassa aikuisella tarkoitetaan yli 22-vuotiasta. Vihterässä toimintaa on järjestetty myös aikuisille. Kuukkelien tyhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Ryhmänohjaajakoultus / ROK
Suomen partiolaisten ryhmänohjaajakouluttajakoulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille suunnatussa ryhmänohjaajakoulutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin partiossa käytettyihin koulutusmenetelmiin ja ohjaamiseen partiossa.
Lippukunnanjohtaja / LPKJ
Vastaa lippukunnan toiminnasta kokonaisuutena (hallinto sekä viikkotoiminta) ja toimii rekisteröidyn yhdistyksen puheenjohtajana.
Lippukunnanjohtajan apulainen/lippukunnan varajohtaja / LPKJA
Lippukunnanjohtajan “oikea sekä vasen käsi” ja yhdistyksen varapuheenjohtaja. Vihterässä lippukunnanjohtaja sekä apulaislippukunnanjohtajat toimivat johtokolmikkona ja tiiviissä yhteistyössä.
Pestijohtaja / PeJo
Huolehtii lippukunnan johtajaresurssista eli siitä, että johtajat ovat käyneet tarvitsemansa partiokoulutukseen ja heidät on pestattu tehtäväänsä.
Ohjelmajohtaja / OhJo
Huolehtii, että lippukunnan toiminta on partio-ohjelman ja partion kasvatustavoitteiden mukaista. Varmistaa pestijohtajan kanssa, että ryhmänjohtajilla on tietoa ja taitoa saatavilla ryhmänjohtamistehtäväänsä.
Ikäkauden vastaava / IkäVa
Sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkauden toiminnasta vastaava täysi-ikäinen partiolainen, joka tukee ja ohjaa ikäkauden johtajia.
Sihteeri
Pitää lippukunnan hallinnon arkiston kunnossa ja toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä.
Turva-aikuinen
Huolehtii, että kaikki lippukunnan johtajat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin, ja tukee lippukunnan jäseniä lastensuojeluasioissa. Auttaa ja tukee nuoria ryhmänjohtajia sekä toimii kuuntelevana korvana niin tarvittaessa.
Jäsenrekisterinhoitaja
Pitää Kuksa-jäsenrekisterin ajan tasalla ja auttaa siihen liittyvissä ongelmissa.
Taloudenhoitaja
Vastaa lippukunnan rahankäytöstä ja juoksevasta rahankäytöstä, laatii budejtin sekä tilinpäätöksen yhdessä muun hallituksen kanssa.
Johtajisto
Lippukunnassa toimivista yli 15-vuotiaista ja johtajatehtävissä olevista partiolaisista muodostuva, kerran kuussa kokoontuva ryhmä, joka vie lippukunnan toimintaa eteenpäin.
Pesti
Partiossa tehtävästä käytetty nimitys, johon pestiä tekevä partiolainen saa koulutuksen. Pestin aluksi käydään pestikeskustelu, jossa käydään läpi pestin tavoitteet ja vastuut sekä miten ja keneltä pestiä tekevä saa apua ja tukea. Pestejä lippukunnassa ovat mm. lippukunnanjohtaja, akela, sampo, luotsi ja sihteeri.
Taustayhteisö
Lippukunnan toimintaa tukeva yhteistö. Lippukuntamme taustayhteisö on Vihdin seurakunta.
Alueyhdistys
Tukee lippukuntia mm. organisoimalla alueellisia tapahtumia. Vihdissä, Lohjalla ja Karkkilassa toimivat lippukunnat kuuluvat Hiidenalue -nimiseen alueyhdistykseen. Alueella järjestetään eri ikäkausille yhteistä toimintaa ja tuetaan sekä ideoidaan toimintaa yhdessä.
Piiri
Jokainen lippukunta kuuluu partiopiiriin. Lippukuntamme piiri on Uudenmaan Partiopiiri ry, johon kuuluvat Uudellamaalla (pääkaupunkiseutua lukuunottamatta, sillä heillä on oma piirinsä) sekä muutamat Itä-Suomessa toimivat lippukunnat. Alueet on jaettu: Länsirannikko (Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntia ja Kirkkonummi), Hiidenalue (Lohja, Karkkila ja Vihti), Hyvi-Nurmi (Hyvinkää ja Nurmijärvi) JMT (Järvenpä, Mäntsälä ja Tuusula), KePSi (Kerava, Pornainen, Sipoo), LAPPA (Loviisa, Askola, Pukkila, Porvoo, Artjärvi, Lapinjärvi) ja Kaakkuri (Kouvola ja Vironlahti).
Keskusjärjestö
Keskusjärjestö on ylin kansallinen organisaatio, jonka jäseniä ovat partiopiirit. Keskusjärjestomme on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. Keskusjärjestöstämme käytetään lyhennettä SP.
Maailmanjärjestö
Maailmanjärjestöjä on kaksi, yksi tyttöpartiolaisille ja yksi poikapartiolaisille. Maailmanjärjestöt ovat partion ylin, kansainvälinen organisaatio. Tyttöjen maailmanjärjestö on nimeltään Partiotyttöjen Maailmanliitto, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Poikien maailmanjärjestö on nimeltään Partiopoikien Maailmanjärjestö, WOSM (World Organisation of the Scout Movement). Kansalliset keskusjärjestöt ovat maailmanjärjestöjen jäseniä. Suomen Partiolaiset ry on sekä WAGGGS:n että WOSM:n jäsen, joten suomalaiset partiolaiset kantavat molempien maailmanjärjestöjen merkkiä paidassaan.