Partion jäsenyys ja vakuutus

Partion jäsenmaksu maksu sisältää Vihterän, Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen partiolaisten jäsenmaksut. Jäsenmaksun suuruus 1-jäsenillä (perheen ensimmäinen jäsen ja kaikki täysi-ikäiset) 75,50 euroa, 2-jäsen (perheen 2. jäsen ja muut alaikäiset) 65,50 euroa ja 3-jäsen (3-6-vuotiaat perhepartiolaiset) 20,25 euroa. Jäsenmaksulasku lähetetään syksyllä sähköpostitse huoltajan sähköpostiosoitteeseen, yli 15 -vuotiaille omaan sähköpostiin. Uusille jäsenille lasku lähetetään noin 3 viikkoa jäsenrekisteriin liittämisen jälkeen.

Uusi jäsen voi kokeilla partioharrastusta maksutta kolme kertaa (kolme ensimmäistä viikkokokousta tai yksi retki), jonka jälkeen jäsenmaksu pitää maksaa. Mikäli kokeilun jälkeen ei haluakaan jatkaa partiossa, tulee siitä ilmoittaa viiveettä sähköpostilla (lippukuntavihtera@gmail.com) ohjelmajohtaja Minskulle, jolloin jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta, vaikka lapsi lopettaa partion.

Partiolaisen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partion jäsenrekisteriin ja hänen jäsenmaksunsa ei ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa. Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uuden jäsenen vakuutus on voimassa jäsenilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos jäsenmaksulaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on maksettu ajallaan.

Jäsenmaksu maksetaan jäsenmaksuvuotta edeltävä syksynä. Ensimmäisenä vuotena syyskaudella aloittanut jäsen saa ensimmäisellä jäsenmaksulla 1,5 vuoden jäsenyyden. Tämän jälkeen jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosi kerrallaan. Jäsenmaksuja ei palauteta, vaikka harrastuksen lopettaisi kesken. Esimerkki: Syyskuussa 2023 jäseneksi liittynyt uusi jäsen maksaa vuoden 2024 jäsenmaksun heti liityttyään partioon. Jäsenmaksu on voimassa 1.9.2023-31.12.2024.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen lippukunta kuuluu.

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja. Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella alla olevista linkeistä. Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partion Asiointipalveluun (PartioID). Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!

HUOM! Hakemuksen tekemiseen vaaditaan aktiivinen jäsenyys:

https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=71

Partion asiointipalvelu

Jokaisen huoltajan tärkein partioväline on Partion asiointipalvelu asiointi.partio.fi .

Asiointipalvelussa huoltaja ja jäsen voivat päivittää yhteystietojaan, ilmoittautua tapahtumiin ja hakea jäsenyyttä tai eroa lippukunnasta. Asiointipalvelusta löytyvät oman lippukunnan ja ryhmän johtajien yhteystiedot ja tapahtumat. Asiointipalveluun kirjaudutaan erillisellä tunnuksella eli PartioID:llä.

Partion sähköisiin järjestelmien käyttö aloitetaan rekisteröitymällä osoitteessa asiointi.partio.fi. Ohjeet partion asiointipalvelun käyttöön: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/

Partioasu ja -varusteet

Partioasu on sudenpennuilla (noin 7-9 -vuotiaat) sininen collegepaita ja seikkailijoilla (noin 10-12 -vuotiaat) ja sitä vanhemmilla sininen partiopaita. Paitoja voi tilata https://scandinavianoutdoor.fi tai käydä Scandinavian Outdoorin myymälässä. 

Partiopaitaan ommellaan itse erilaisia merkkejä. Merkkejä voi ostaa https://scandinavianoutdoor.fi  tai lippukunnan merkkisalkusta käteisellä, korttimaksulla tai Mobile Paylla lippukunnan yhteisissä tapahtumissa, esimerkiksi Yrjönpäiväjuhlassa tai syysjuhlassa.

Merkkien ompeluohje löytyy https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/ 

Partiohuivi jaetaan lupauksenannon yhteydessä syysjuhlassa tai esimeriksi lauman ensimmäisellä retkellä juhlavasti. Partiohuivi kannattaa nimikoida! Huivia käytetään kaikissa partiotilaisuuksissa.

Partiotaipaleensa juuri aloittanut pärjää melko pienellä varustuksella. Viikkokokouksissa täytyy varautua säänmukaisella vaatetuksella, usein ollaan ainakin hetki ulkona. Retkistä tulee aina oma kirjeensä, jossa on varusteluettelo. Mikäli kotoa ei valmiiksi löydy jotakin varustetta, kysy ryhmänjohtajaltasi apuja ja vinkkejä. Tarvittava varuste voi löytyä retken ajaksi lainaan vaikka toiselta lippukunnan jäseneltä. Makuupussi, makuualusta, sadevarusteet, ruokailuvälineet, istuinalusta, taskulamppu sekä puukko ovat partiolaisen perusvarusteita, joita tarvitaan jokaisella yöretkellä. Varusteiden hankinnassa voi kysyä neuvoja ryhmänjohtajilta tai vanhemmilta partiolaisilta. 

Muistathan nimikoida kaikki varusteesi!

Löytötavaroiden TOP 5: partiohuivi, makuupussin suojapussi, pyyhe, puukko, ruokailuvälineet ja ulkohousut. Retkien ja tapahtumien löytötavaroita säilytetään kaksi viikkoa koloilla ja/tai retken johtajan luona. Löytötavaroita voit etsiä koloilta tai kysyä ryhmänjohtajalta.

Lippukunnan tapahtumiin ilmoittautuminen ja peruutusohjeet

Vihterän tapahtumiin ilmoittaudutaan Asiointipalvelun kautta. Ilmoittautumislinkki on tapahtumakutsun yhteydessä. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla ilmoittautumisen yhteydessä osallistumismaksu Vihterän tilille. Tarkemmat maksutiedot löytyvät tapahtumakutsusta.

Osallistumisensa voi perua maksutta tapahtuman ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tapahtuman johtajalle. Tämän jälkeen osallistumista ei voi perua, eikä osallistumismaksua palauteta. Osallistuja voi hankkia tilalle toisen saman ikäkauden osallistujan. Sairastapauksissa osallistumismaksusta voi yrittää hakea korvausta lääkärintodistuksella partiovakuutuksesta (toissijainen).

Lippukunnan tapahtumista voi hakea maksuvapautusta perheen/partiolaisen taloudellisen tilanteen perusteella. Vapautus haetaan tapahtumakohtaisesti vapaamuotoisella, perustellulla hakemuksella, joka lähetetään sähköpostitse rahastonhoitajalle (jesse.lindholm@partio.fi). Hakemus tulee lähettää ennen tapahtuman ilmoittautumisajan päättymistä. Vapautus myönnetään tapauskohtaisesti ja se voi koskea koko maksua tai osaa siitä. Poikkeuksellisen vahvoin perustein voi vapautusta hakea myös kerralla koko vuodelle. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Partiolupaus, ihanteet ja arvomaailma

Partiossa annetaan partiolupaus jokaisen ikäkauden alussa. Lupaus annetaan juhlavasti isoissa ryhmissä, joten yksinään ei kenenkään tarvitse jännittää. Ryhmänjohtajan johdolla lupausta harjoitellaan etukäteen ja mietitään sen sisältöä. Tarkemmin partion arvoista voit lukea täältä: https://www.partio.fi/tutustu-partioon/arvot

”Arvopohja

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.

Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kykyä toimia eettisesti oikein. Suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten ihmisten kunnioittamista. Suhde yhteiskuntaan merkitsee rauhan, ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön edistämistä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se merkitsee myös yhteiskunnallista aktiivisuutta ja uskollisuutta omaa maata kohtaan.

Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.”

Partiolupaus: Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.

Partiolaisen tunnus: Ole valmis.

Partioihanteet:

Vihterän taustayhteisönä on Vihdin ev.lut.seurakunta. Vihterä kokoustaa seurakunnan tiloissa ilmaiseksi, saa vuotuisen rahallisen tuen ja partiokämpät sijaitsevat seurakunnan mailla, joista Katajan maa-alueesta maksetaan pientä vuokraa. Taustayhteisö ohjaa, minkä uskontokunnan mukaista lippukunnan toteuttama uskontokasvatus enimmäkseen on. Käytännössä tämä näkyy niin, että kerran vuodessa on partiokirkko ja lippukunnan yhteisissä tapahtumissa voi olla seurakunnan työntekijän pitämä hartaus. Viikoittaisessa toiminnassa hengellinen kasvatus on ryhmäkohtaista ja riippuu johtajasta ja ryhmäläisistä. Esimerkiksi joissakin ryhmissä kokous päättyy loppupiiriin, jossa joskus voidaan keskustella hengellisistä aiheista.

Taustayhteisön tarkoituksesta voit lukea lisää täältä: https://fi.scoutwiki.org/Taustayhteis%C3%B6

Partio on avoin kaikille. Partiossa opetellaan kunnioittavaa kohtaamista erilaisuutta kohtaan, myös erilaisten vakaumusten kohtaamista ja vuoropuhelua. Ole rohkeasti yhteydessä ryhmänjohtajiin ja/tai lippukunnanjohtajaan, jos sinulla on kysyttävää tai toiveita partion arvoihin/hengellisyyteen liittyen.

Rituaalit ja perinteet

Perinteet kuuluvat erottamattomasti partioon. Yleensä ne ovat käytännössä hyviksi havaittuja toimintatapoja, mutta niillä on myös suuri merkitys partioelämyksien ja yhteishengen luomisessa.

Partiolauluja lauletaan iltanuotiolla, retkillä ja koloilloissa. Laulut kuuluvat olennaisesti partioon, ja jokaisen partiolaisen yleissivistykseen kuuluu tuntea Partiomarssi ja Lippulaulu. Sudenpennuilla on lisäksi oma Sudenpentujen laulu.

Partiolaiset kättelevät toisiaan aina vasemmalla kädellä. Partioliikkeen perustaja toi tavan Afrikasta, jossa soturit kantoivat kilpeä vasemmassa kädessä. Tavatessaan henkilön, johon he luottivat, he laskivat kilpensä ja kättelivät vasemmalla kädellä. Vasen käsi on myös lähellä sydäntä.

Huudoilla partiolaiset muun muassa kiittävät ruoasta ja lopettavat leikit ja pelit. Ne ovat osa partiota, ja niillä luodaan tunnelmaa, vahvistetaan yhteenkuuluvuutta ja puretaan energiaa.

Rituaalit ja perinteet Partio-ohjelma

Partio-ohjelmaan voi tutustua netissä https://partio-ohjelma.fi/

Ikäkaudet:

Sudenpennut noin 7-9 vuotiaat

Seikkailijat noin 10-12 vuotiaat

Tarpojat noin 12-15 vuotiaat

Samoajat noin 15-17 vuotiaat

Vaeltajat noin 18-22 vuotiaat

Tässä tarkemmin sudenpentujen ohjelmasta, koska suurin osa aloittaa sudenpennuista:

SUDENPENNUT

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpentulaumaa johtaa akela. Akela on tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen. Akelan tehtävänä on vastata lauman toiminnasta ja turvallisuudesta ja toimia esimerkkinä sudenpennuille.

Sudenpennun ihanteena on:

* kunnioittaa toista ihmistä

* rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.

Kunnioittaa toista ihmistä

Kunnioittaa toista ihmistä tarkoittaa sudenpentuikäkaudessa halua olla hyvä kaveri. Sudenpentu kohtelee toisia tasapuolisesti ja kuuntelee, mitä toisella on sanottavana. Sudenpentu ymmärtää sen, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Luonnon rakastaminen ja ympäristön suojeleminen näkyy sudenpentujen ikäkaudessa luonnossa liikkumisena ja turvallisesti toimimisena. Sudenpentuohjelman aikana sudenpennuille pyritään antamaan positiivisia kokemuksia luonnossa olemisesta. Sudenpentu opettelee liikkumaan luonnossa jälkiä jättämättä ja vie mennessään myös muiden jättämiä roskia.

Sudenpentulupauksen antaminen

Sudenpennut antavat lupauksen merkiksi siitä, että he sitoutuvat partion arvoihin. Sudenpennun kohdalla tämä tarkoittaa, että hän tietää olevansa partiolainen ja haluaa toimia lupauksen ja ihanteiden mukaisesti. Sudenpennun lupausta ja ihanteita käsitellään ennen lupauksen antoa, jotta sudenpennut tietävät, mitä ovat lupaamassa. Lupausta ja ihanteita käydään läpi sudenpentujen kanssa heille sopivalla tavalla.

Lupauksenantoseremonia on juhlava ja mieleenpainuva elämys lupauksenantajille. Lupauksenantotilaisuus pidetään usein kirkossa tai lippukunnan yhteisessä tilaisuudessa. Lupauksenantotilaisuuteen kutsutaan myös partiolaisten vanhemmat. Lupauksenantotilaisuudessa sudenpennut tekevät sudenpentutervehdyksen. Lupaus voidaan antaa niin, että sudenpennut itse sanovat sen, tai niin, että he toistavat sen akelan perässä. Lupaus voidaan esimerkiksi lausua yhteen ääneen yleisön seistessä. Akelat tai lippukunnanjohtaja solmivat huiviin merimiessolmun lupauksenannon päätteeksi. Annettuaan partiolupauksen sudenpentu saa lupausmerkin.

Sudenpennun jälkimerkit

Sudenpentuohjelma koostuu jäljistä. Uudet sudenpennut saavat ilmaiseksi Jälki-kirjan. Tavoitteena on jakaa ne aina kauden alkaessa tai uuden jäsenen liittyessä partioon, muutaman kokous kerran jälkeen. Leikeillä ja tarinoilla on olennainen rooli sudenpentujen maailmassa. Leikinomaisesti opetellaan yhdessä toimimista ja uusia taitoja.

Päivitetty 17.1.2023